دوشنبه, 1 ارديبهشت 1393
جستجو:          |    
آدرس بنیاد استان و شهرستان

شماره فكس

تلفن بنياد

آدرس

رياست سازمان

بنياد شهيد و امور ايثارگران 5854221144224027گران شهرستان گرمه:

چه شهيد ذبيحي

 

05842237867

05842237820

 

ميدان 15 خرداد

دكتر براتي زاده

سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان شمالي

 

شماره فكس

تلفن بنياد

آدرس

رئيس شهرستان

بنياد شهيد و امور ايثارگران 5854221144224027گران شهرستان گرمه:

چه شهيد ذبيحي

 

05842252417

05842252415

خيابان طالقاني غربي پمپ بنزين قرچورلو روبروي دبستان ابوريحان

عابديني

شهرستان بجنورد

05856221156

05856221157

شهرك امام خيابان استقلال

 

اسماعيل زاده

شهرستان شيروان

05857222929

05857223234

ميدان انقلاب (فرمانداري)

 

نعيمي

شهرستان اسفراين

05854221144

05854226323

آشخانه بلوار دكتر بهشتي 32 متري روبروي مسجد صاحب الزمان

 

حميدرضا منصوري

شهرستان مانه و سملقان

05853224027

05853227151

خيابان شهيد رجايي 3

 

تيموري

شهرستان جاجرم

05858223359

05858224599

چهار راه رضوي سمت راست خيابان رضوي نبش كوچه شهيد ذبيحي

 

قرباني

شهرستان فاروج

05853253044

05853253044

انتهاي خيابان امام هادي

 

نوروزي

شهرستان گرمه بنیاد شهید و امور ایثارگران
DOURAN Portal V3.9.7.8